Өнімдер

Ортофосфорлы термиялық қышқыл

Химиялық шикізат

Химиялық формуласы: H₃PO₄

Марка А- азықтық

Марка Б- техникалық

МЕМСТ 10678-2019