Өнімдер

Азықтық үшкальцийфосфат

Азықтық фосфаттар

Химиялық формуласыCa₃(PO₄)₂  

Сұрыбы: Бірінші сұрып

ҚР СТ 2212-2012