Басты бетке

Әлеуметтік саясат

«Казфосфат» ЖШС және оның барлық филиалдарына еңбек ресурсы маңызды болып табылады, мамандармен жақсы қойылған жұмыс және денсаулығы, басшы мен жұмысшы арасындағы қарым-Ақатынасы, сыйластық пен жұмысшы құқығы назары өміршең мекемеге маңызды болып табылады.

Жоғарғы басшылық әлеуметтік жауапкершілік менеджментін SA 8000 стандарт талаптарына сай енгізді және осы стандарттың бағасын бағалап, анализ жасап жақсы көрсеткіш көрсету үшін тиімді шара қолдануда.
Функционалдық менеджменттің құрылымы мекемедегі жұмыстың тиімділігін және тәуекелге бір қалыпта ұстап, мүмкіндікті пайдаланып, әлеуметтік жауапкершілікті жақсартуға, өзінін беделін көтеріп қаржылық көрсеткішті жоғарлатуға бағытталған.
Жоғарғы басшының міндеттері:

А – Әлеуметтік жауапкершілік саласында:

 • SA 8000 стандарт талаптарын орындау;
 • Қазақстан Республикасы заңнама талаптарын орындау;
 • Әлеуметтік жауапкершілік менеджменті жүйесін үнемі жақсарту;
 • Әлеуметтік жауапкершілік жүйесін қолдауға және құжаттандыру;
 • Ұжымды ақпараттандыру. Б - Әлеуметтік жауапкершілік менеджменті жүйесінің функционалдық жағы:
 • Позитивті жағымды сияқты әлеуметтік салдар мен мекеменің аспектісін анықтау;
 • Қоршаған ортаға, халыққа, жұмысшыларға әсерін мейлінше төмендетуге, құнын өтеп беруге, шараларды болдырмау;
 • Әлеуметтік жауапкершілікті жоғарлату үшін қорды және мүмкіндікті анықтау, пайдалану;
 • Мүдделі тараптардың қоғаммен өзара іс-қимылы бөлігінде кәсіпорын қызметін мониторингілеу, бағалау және талдау жөніндегі белсенді шаралар есебінен әлеуметтік көрсеткіштерді арттыруға жәрдемдесу;
 • Қызығушылық тарапты анықтау;
 • Қызығушылық танытқан тарапқа мекемедегі әлеуметтік меселені шешу;
 • Әлеуметтік мәселелерді дөңгелек стол сияқты жиындарда іс-шара жасап талқылау;
 • Қызығушылық танытқан тараппен үнемі қарым-қатынаста болу.